14.11.2016

Haastava tilanne hevosen kanssa. Oivaltavat hevosystävälliset ratkaisut -ovatko ne mahdollisia?

Haastava tilanne hevosen kanssa

Oletko ollut koskaan tilanteessa, jossa hevonen esimerkiksi:
 • käyttäytyy uhkaillen satuloitaessa/valjastaessa
 • kuopii käytävällä
 • ei pysy paikoillaan selkäännousutilanteessa
 • kiskoo jalkaa kengitettäessä tai kavioita puhdistettaessa
 • ryntäilee taluttaessa/ karkaa
 • taluttaa ihmistä
 • puskee ihmisen päälle taluttaessa
 • kolistelee/riehuu/potkii ruokintatilanteissa
 • ei vastaa/vastaa hitaasti ratsastajan/ajajan/käsittelijän pyyntöihin
 • säikkyy ratsastettaessa/ajaessa
 • ei mene kuljetuskoppiin
 • tai mikä tahansa muu ei haluttu käyttäytyminen

Mikä on mielentilasi haastavassa tilanteessa?

Oivaltava hevosihminen ei hermostu tai kiihdy näissä tilanteessa liiaksi, koska ei koe tilannetta liialliseksi uhkaksi itselleen tai maineelleen. Hänen "työkalupakistaan" löytyy useita eri keinoja ratkaista haastavia tilanteita hevosten kanssa. Hän tiedostaa, että työkalupakkiin on vielä hankittava uusia työkaluja, mikäli huomaa ajautuvansa ärtymyksen/kiihtymyksen/häiritsevän pelon tilaan tai käyttämään vain yhtä ei-niin-toimivaa työkalua.

Lisäksi hän ymmärtää, että hevosten haastavalle käytökselle on aina syy ja syylle aina ratkaisu. Hän siis perehtyy näihin ilmiöihin, jolloin ne eivät saa ihmistä ärtymään, kun ymmärtää tilanteen selityksen sekä oppii ratkaisemaan tilanteen.

Oivaltava ratkaisumalli syntyy parhaiten uhattomassa olotilassa

Oivaltavan hevosihmisen kohdatessa edellä kuvattuja haastavia tilanteita hevosten kanssa,
hän puntaroi mielessään yhtäaikaa useita tekijöitä ratkaisua tehdessään. Esimerkiksi:
 • Lisääkö käyttämäni ratkaisumalli pakenevan saaliseläimen (hevosen) luottamusta mm. käsittelijään ja vastaaviin jatkossa tapahtuviin tilanteisiin?
 • Aiheuttaako tämän käyttäytymisen kipu, pelko, luontaisten käytöstarpeet/ niiden toteutumattomuus vai taidon puute?
 • Tuottaako ratkaisumalli pitkäkestoisia haluttuun suuntaan meneviä oppimistuloksia? 
 • Rakentaako käytetty ratkaisumalli yhteistyötä jatkon kannalta?
 • Onko ratkaisumalli turvallinen sekä ihmiselle että hevoselle nyt ja tulevaisuuden kannalta?
Pystymme edellä kuvattuun monen näkökulman yhtäaikaiseen huomioon ottamiseen AINOASTAAN mikäli emme toimi liiallisen stressin ja pelon (=UHAN) alla.

Toiminta turvallisessa olosuhteissa vs. uhattuna

Mikäli oivaltava hevosihminen kokee oman psyykkisen (ympäristön, yhteisön, omat odotukset) tai fyysisen turvallisuuden liiallisesti uhatuksi toimintamme muuttuu pakene-puolustaudu moodiin, jolloin ratkaisukaavat yksinkertaistuvat, haluamme ratkaisun nyt ja heti. (Toki osa ihmisistä saattaa myös vajota lamaantumisen tilaan, lähelle opittua avuttomuutta.)

Oivaltava hevosihminen muuttuu putkinäköiseksi yhden näkökulman tiukaksi vartijaksi. Tällöin helposti koemme toiset näkökannat uhkana itsellemme. Toisten virheet nousevat keskittymiskohdaksi ja niitä vastaan tekee mieli taistella. 

Tällöin hevosihminen(kin) helposti sortuu käyttämään yksinkertaisinta työkalua: rankaisua koulutusmenetelmänä, jolloin ei-halutusta käyttäytymisestä/toiminnasta tehdään ei-kannattavaa hevoselle (tai toisille ihmisille esim. netin/tiedotusvälineiden välityksellä vastaan hyökkääminen).

Tällöin ratkaisemme asiat toisin kuin tekisimme ne uhattomassa, turvalliseksi koetussa ympäristössä sekä jos omaisimme riittävän vahvan tietotaidon hevosten kyvystä oppia ja lajityypillisistä ominaisuuksista.Tämänkin tilanteen voi aina kääntää voitoksi, sillä tarkkailemalla mitkä tekijät aiheuttavat uhan tunteen itselle (mikä saa ärtymään tai kiihtymään liiaksi) ja perehtymällä tähän syvällisemmin, voimme ymmärtää miksi koemme itsemme uhatuksi ja sitä kautta kehittyä uudessa asiassa.

Hyvä linkki tutkittuun tietoon aiheesta:

Suosittelen katsomaan aivotutkija Minna Huotilaisen: Stressi ja aivot youtube-videoluento. 
n. 9 min kohdalta alkaa edellä kuvatusta erinomainen selitys:

Pohdittavia kysymyksiä:
Millainen on ihmisen mielenmuutos pakene-taistele tilassa?
Miten vaikuttaa hevosihmisellä päätöksen tekoon ja toimintaan, jos olemme pakene-taisteletilassa?

n. 12 min kohdalla
Miten eroaa aktiivinen toiminta erilaisissa tilanteissa: tunnettaessa uhkaa vs. tunnettaessa turvaa?

Oivaltavat hevosystävälliset ratkaisut -ovatko ne mahdollisia?

Oman näkemykseni mukaan ne ovat erittäin mahdollisia, varsinkin kun toimimme ympäristöissä ja yhteisöissä, joka: 
 • kannustaa oppimaan ja tutkimaan lisää, samalla hyväksyen meidän oppimatkalla tekemät virheet ja iloitsee onnistumisestamme.
 • kannustaa luoviin ratkaisuihin, näkemään ulos uskomustemme häkistä.
 • innostaa tekemään itselle merkityksellisiä asioita.
 • kannustaa hyödyntämään jo osattuja taitoja ja vahvuuksia sekä soveltamaan rohkeasti uusia tietoja ja taitoja aiempiin taitoihin. 
 • auttaa meitä kokemaan turvaa kaikilla tasoilla: niin psyykkisesti (muiden ja omat odotukset eivät ole ylimitoitettuja) ja fyysisesti (ymmärrämme hevosen käyttäytymistä, osaamme toimia hevosen kanssa myös pakokäyttäytymisen ilmetessä sen vaatimalla tavalla)
 • näkee yksilön luovuuden ja älykkyyden osana koko yhteisön luovuutta ja älykkyyttä.
Edellä kuvatussa ympäristössä, jokaisella on mahdollista toimia merkityksellisenä osana kehittyvää innostunutta hevosyhteisöä sekä kukoistaa omissa vahvuuksissaan tuntematta uhkaa ympäriltään.