27.8.2015

Kiinnitetäänkö huomiota riittävästi hevosten epäsymmetrioihin?

Suosittelen katsomaan eläinlääkäri Kerry Ridgwayn loistavan videon. Video näyttää miten voit joka päivä auttaa hevosta ennen ratsastusta akupainannalla. Tämän akupisteen käsittely vaikuttaa etuosan lihaskalvoketjujännitteisiin, jotka ovat syntyneet hevosen luontaisen epäsymmetrisyyden vuoksi ja ne häiritsevät hevosen kykyä olla tasapainossa sivusuuntaisesti ylhäältä päin katsottaessa..


Hevosen luontainen epäsymmetria
Jokainen hevonen on luontaisesti jo syntyessään epäsymmetrinen. Mitä voimakkaampaa tämä epäsymmetria on, sitä haastavampi tilanne syntyy, kun hevosella aletaan ratsastamaan ja jos hevosen kehoa ei olla ennakkoon valmisteltu tähän haasteeseen.

Voit miettiä kottikärryjä ja sen työntäjää esimerkkinä. Kun työnnät kottikärryjä jotka ovat kevyet, mutta lasti on toisella reunalla enemmän kuin toisella, tällöin tilanteen hallitsee melko hyvin. Kun kottikärryn lasti kasvaa ja lastia ei kuormata keskelle (=ratsastaja nousee hevosen selkään, mutta ei erota hevosen vinoutta), niin tilanne muuttuu tukalammaksi ja alkaa aiheuttaa työntäjälle melkoista lihastyötä, koska samalla taistelee lastista maanvetovoiman kanssa. Jos tätä joutuu tekemään pitkään, niin ajan myötä lihakset alkavat kehittyä tämän tilanteen hallitsemiseksi, mutta samalla kehoa kuormitetaan epäergonomisella tavalla symmetrian puutteen vuoksi. Työntäjän kehon kestävyyden mukaan tilanne ennemmin tai myöhemmin johtaa kulumiin kehossa ja pahimmassa tapauksessa keskeyttää työntäjän työuran melko lyhyeen. Hevoset ovat vastaavassa tilanteessa, jos suoruuteen emme kiinnitä huomiota koko niiden elämän ajan.

Hevosen luontainen epäsymmetria siis kasvaa, kun ratsastaja nousee hevosen selkään. Näin ollen vinoudet ja niistä johtuvat lihasjännitteet ja epätasapaino lisääntyvät, ellei näitä huomioida koulutuksessa, ratsastuksessa ja maastakäsin työskentelyssä päivittäin. Mitä pitempään hevonen käyttää epäsymmetrisesti kehoaan, sitä vahvemmaksi tämä liikkumistapa muodostuu. Mitä vahvempi tapa, sitä vaativampaa muuttaminen on.

Tärkeä asia joka olisi hyvä ymmärtää epäsymmetriasta johtuvasta tasapainottomuudesta aiheutuu hidas reagoiminen apuihin. Tämä reagoimattomuus olisi helposti tulkittavissa kurittomuudeksi, jos esim. valmentajan tai ratsastajan taidot eivät riitä havaitsemaan vinouden aiheuttamaa kehon toiminnallista häiriötä.Symmetrian lisääminen päivittäiseksi päämääräksi
Päivittäisen työskentelyn yksi tärkeimpiä päämääriä on auttaa hevosta päivä päivältä symmetrisemmäksi, jotta sen keho kestää ratsastuksen aiheuttaman rasituksen useita vuosia ja kehittyminen terveenä on mahdollista. Jo nuoren hevosen ja varsan kanssa työskentelyn tulisi edistää kehon symmetriaa.

Esim. varsoja kannattaa taluttaa molemmilta puolilta ja kouluttaa siirtämään etuosaa molempiin suuntiin. 
Nuori hevonen koulutetaan maastakäsin työskentelyn avulla käyttämään kehoa asennossa, jossa sen on mahdollista kantaa ratsastaa ergonomisesti. Kaikki tehtävät, jotka saavat hevosen jännittymään johtavat luontaisen vinouden lisääntymiseen.

Joustava, jäntevä ja vastustelematon kehonkäyttö sekä ihmiseen luottava KUULIAISUUS syntyvät kehon tasapainosta, jossa keho on tukeutunu jokaiseen tukipisteeseen (jalkaan) mahdollisimman tasaisesti. Luontaisesti hevosella on paino enemmän etuosalla kuin takaosalla. Mitä vahvemmaksi hevonen kehittyy sitä paremmin hevonen kykenee symmetrisesti kannattelemaan rintakehänsä, vaikka ratsastaja istuu hevosen selässä. Tätä kannettelua tarvitaan sitä enemmän mitä korkeammalla tasolla hevosen koulutus on. Kun hevonen on kannatellut kehoaan symmetrisesti ja siten pystynyt käyttämään lihaksistoaan joustavasti ja elastisesti, niin se näkyy lihasten terveydessä, jolloin palautunut lihas on elastinen, pehmeä, liikkuva ja kivuton.Epäsymmetrinen ja kehoaan jäykästi käyttävä hevonen kuormittaa jänteitä, niveliä, luustoa ja lihaksistoa epäsymmetrisesti, tämä aiheuttaa hevoselle kipua ja jäykkyyttä, ja näistä syntyy terveysongelmia.

Miten tunnistat kummalle etujalalle oma hevonen luontaisesti tukeutuu?
Katso kavioita: 
Tukijalan kaviossa kanta kasvaa korkeammaksi.

Juoksuttaessa tai ratsastaessa ympyrää: 
Tukijalan ollessa sisäjalkana ympyrä pienenee, kun taas tukijalka on ulkojalka ympyrä suurenee. 
(Joillakin hevosilla tässä on poikkeuksia, eli kaatavat painopisteen aina sisälle ympyrää mentäessä, mutta toiseen suuntaan ongelma on huomattavasti suurempi kuin toiseen)

Ratsastaessa:
Ohjastuntuma on mittari hevosen tasapainosta. Tästä aiheesta lisää valmennuksissa ja teorialuennoilla, jossa käsitellään hevosen tasapainoa, suoruutta, vinoutta tai tuntumaa.

Tunnista hevosen viesti! Hevonen ei valehtele
Tässä videossa näet hevosen kipukäytöstä selvästi. Osa hevosista näyttää kivun näin selvästi, osa hevosista sulkeutuu tai näyttävät paljon hienovaraisemmin. Hevosen käytös on aina viesti meille, joka on syytä ottaa vakavasti.

Olin eläinlääkäri Kerry Ridgwayn (videossa) ja Manolo Mendezin yhteiskoulutuksessa heinäkuussä Saksassa. Siellä ollessa näin kipukäytöstä usealta hevoselta ja saman tien kun kipu hävisi (lihaskalvoketjun vapautuksella) yksikään hevonen ei enää näyttänyt kipukäytöstä. Usein satulavyö osuu juuri tuohon kohtaan joka vinouden takia on kipeänä. Satuloinnissa näkyvä kipukäytös kannattaa ottaa tosissaan. Kipuviestin tulkitseminen kurittomuudeksi on eettisesti arveluttavaa.

Kaikki kivut aiheuttavat lihaskalvokireyksiä, onpa kipu lähtöisin esim: mahahaavasta, suolistosta, loukkaantumisesta, kavioiden ongelmista, epäsopivista varusteista, kuten satulasta tai mistä tahansa selvittämättömästä syystä. Lihaskalvokireys ja siitä aiheutunut kipu ovat merkki ongelmasta, joka on tärkeää selvittää, jotta hevosen kehon suorituskyky säilyy. Lihaskalvokireys voidaan hetkellisesti vapauttaa, mutta tilanne palautuu ennalleen, mikäli syytä sen aiheuttajaan ei saada korjatuksi, kuten hevosen vinous, epäsopivat varuseet, mahahaava, kavio-ongelmat.

Osa hevosista käyttäytyy opitusti kipukäytöksen eleillä (puolustautuen), vaikka tilanteeseen ei enää liittyisikään kipua. Mutta hevonen on kokenut kyseisen tilanteen kipua tuottaviksi tai johtavan hankalaa olotilaan itsensä kannalta aiemmin ja oppinut välttämiskäytöksen. Mikäli kyseessä on tällainen tilanne, niin käytöstä voidaan muokata hevoselle ja ihmiselle miellyttävämpään suuntaan eläinkoulutuksellisin keinoin.