19.2.2014

Katkaise negatiivinen kierre - Paranna turvallisuutta ja hevosten hyvinvointia.

Tämä on kirjoitettu 2014 helmikuussa, päivitetty joulukuussa 2016
Vaikka tietoa hevosten lajityypillisestä käyttäytymisestä on jo todella paljon saatavana, niin silti vähän väliä törmään tähän hankalaan negatiiviseen kierteeseen, joka aiheuttaa hevosille hyvinvointiongelmia ja ihmisille turvallisuusriskin. (Kommentti vuodelta 2016: tilanne on selvästi jo parantunut ainakin niiden hevosten ja hevosihmisten kohdalla joita nykyisin näen! HUIPPUA!!!)

Hevosen jännittyneisyys ja pelko (keltainen ja punainen alue) tekevät hevosesta hankalasti käsiteltävän ja ratsastettavan ja jopa vaarallisen - Miten voisimme välttää ajautumisen keltaiselle ja punaiselle alueelle omalla toiminnallamme?

Virhetulkinta hevosen käyttäytymisestä aiheuttaa ongelmia

Mikäli hevosen valmiustila on kohonnut jonkin tekijän vuoksi ja tämä tulkitaan virheellisesti hevosen haluksi ärsyttää ihmistä tai tarkoituksenmukaisesti toimia väärin syntyy itseään ruokkiva negatiivinen kierre: ihminen, joka on tekemisissä 500-700 kg painavan valmiustilassa olevan eläimen kanssa lisää hevosen tarvetta paeta tai puolustautua, mikäli käyttäytyy tilanteessa kovakouraisesti hevosta kohtaan vaikka huutamalla ja komentamalla kuvittelisikin tilanteen helpottuvan.

Hevonen, joka on pakeneva saaliseläin, kokee tarvetta paeta tai puolustautua kokiessaan kovakouraisia otteita ja käyttäytyy haastavasti tämän vuoksi. Tällöin jos ihminen tekee uuden virhetulkinnan ja ajattelee hevosen olevan uppiniskainen ja tarvitsevan komennusta tällöin hevonen kokee vielä suurempaa tarvetta paeta tai puolustautua.

Ohessa linkki esimerkillisestä toiminnasta, kun on ajautunut tilanteeseen, jossa hevonen on jännittynyt.
Manolo Mendez https://www.youtube.com/watch?v=C2zIwZbRuE8

Ihmisen vastuulla säilyttää luottamus

Hevonen EI osaa tätä kierrettä lopettaa. Jokainen kovistelu vähentää luottamusta ihmiseen ja saa hevosen kokemaan olonsa turvattomaksi ihmisen seurassa, jolloin jännittymistä ilmenee useammin ja herkemmin. Hevonen jopa saattaa lopulta puolustautua ennen kuin tilanne sitä todella vaatii. 

Hevoset tekevät aina yhteistyötä kun se on mahdollista

Olemme tekemisissä äärimmäisen herkästi reagoivan pakenevan saaliseläimen kanssa, joka rakastaa rauhaa ja on mestari tekemään yhteistyötä.

Kun hallitsemme
1) koulutusmenetelmät, jotka lisäävät luottamusta hevosen ja ihmisen välillä (vahvisteet)
2) järjestämme elinolosuhteen, joissa huomioidaan lajiominaisen käyttäytymistarpeet
3) käsittelemme hevosta pakenevana, erittäin herkkänä saaliseläimena (siedättäminen)
saamme esiin yhteistyönmestarin. 

Ihmisen valinnat hevosen kanssa  saa hevosesta esiin joko pakenevan saaliseläimen vietteineen ja vaistoineen tai erittäin yhteistyökykyisen, mukavan ja nopeasti oppivain eläimen. Kaikki riippuu meistä ihmisistä ja siitä, miten me ajatellaan, asennoidutaan ja toimitaan hevosten kanssa. Tiedämmekö millaisen eläimen kanssa olemme tekemisissä?


Haasteelliseen käyttäytymiseen löytyy aina syy

Syy voi olla elinolosuhteet, kipu, pelko, taitojen puute tai haastava käyttäytyminen on opittua.

Ihminen, joka selittää hevosen käytöstä "kokeiluna" tai tahallisena, niin valitettavasti vie eteenpäin hevosten hyvinvointia heikentävää asennetta. Tämä selitystapa hyväksyy hevosen rangaistuksen ja komennuksen ja ajaa negatiiviseen kierteeseen ja ihmisten turvallisuuden heikkenemiseen.  Tämän sijasta olisi aina etsittävä syytä käyttäytymiselle.

Hevoset voivat oppia huonon käytöksen olevan kannattavaa. Tuolloin ihmisen tehtävänä on kouluttaa hevosen hyvinvoinnin ja lajityypillisen käytöksen huomioivilla koulutusmenetelmillä kannattavaksi erilainen toimintatapa.

Elinolosuhteissa saattaa olla puutteita hevosen käyttäytymistarpeisiin nähden. Tämä aiheuttaa stressiä, joka nostaa hevosen valmiustilaa. Näitä asioita tarkastellaan SRL:n hevosten hyvinvointikiertueella ja voit tilata PedaEquest luennon aiheesta.

Kipu saa hevosen valmiustilan kohoamaan. Kipua voi aiheuttaa mm. elimelliset sairaudet tai ulkoapäintuotettu esim. hankalat asennot, kipua tuottavat välineet ja varusteet.

Henkinen uhka nostaa valmiustilaa, kokemushistoria: kohta sattuu kipeää.

Hevonen toistaa itselleen haitallisia toimintamalleja -ihmisella vastuu auttaa hevosta

Tärkeä asia, joka meidän kaikkien on hyvä tietää: hevosilla on tapana juurtua tekemään asiat tietyllä tavalla. Hevosen lajityypilliseen käytökseen kuuluu, ettei se muuta hankaliakaan toimintamalleja itse. Hevonen EI OSAA muuttaa. Jos hevonen on oppinut painamaan ohjiin ja vaikka kuolaimessa roikkuminen käy sen suuhun kipeää, niin hevonen EI OSAA muuttaa toimintamalliaan itse ilman ihmisen apua. Kipu nostaa aina valmiustilaa (vie keltaiselle alueelle ja sitä kautta punaiselle).

Auta hevonen pois pinteestä, ettet anna tilanteen ajaa hevosta negatiiviseen kierteeseen. Hevoselle tulee kouluttaa uusi toimintamalli ja tehdä uudesta tavasta hevoselle kannattava. Hankalissa tilanteissa hevonen palaa ensiksi opittuun, joten ollaan huolellisia, mitä koulutamme nuorelle hevoselle. 

Opetellaan erottamaan hevosen elekieltä: milloin ollaan siirtymässä vihreältä keltaiselle alueelle. Keltaiselta tulisi päästä takaisin vihreälle mahdollisimman pian. Huomioimalla tunne-ehdollistuminen koulutuksen aikana ja kouluttamalla hevoselle tyyneyden tilassa taitoja, meillä on yhtä monta rauhoittumispyyntöä käytössämme, kuinka monta taitoa olemme rauhallisissa olosuhteissa hevoselle kouluttaneet.


Vihreällä alueella toimiessa hevonen on yhteistyökykyinen ja oppii nopeasti. Toimiminen on turvallista, jos hevoselle on koulutettu ihmisen tilan kunnioittaminen ja muut taidot, joita hevonen tarvitsee ihmisten maailmassa. Vihreällä alueella hevosen pään ja kaulan asento on luontaisesti melko matalalla, keltaiselle siirryttäessä kaulan asento jäykistyyy ja kohoaa hirvimäiseen valmiustila-asentoon.

Ei kommentteja: