Siirry pääsisältöön

Ratsastushaasteita: hevonen säikkyy

Yksi ratsastushaaste, joita hevosten kanssa saattaa tulla vastaan on paikkojen tuijottelu ja säikkyminen. 

Pahimmillaan on kyse jokapäiväisestä ongelmasta, jonka kanssa joutuu vastatusten tai satunnaisista kerroista, jolloin hevonen on hankalampi ratsastaa. Kun tämä asia nähdään hevosen kannalta, niin ongelmien paheneminen voidaan helposti välttää tai hevonen on mahdollista uudelleenkouluttaa rennoksi.

MITÄ TEHDÄÄN KUN HEVONEN TUIJOTTAA/SÄIKKYY?

 • Hevoselle tulisi antaa aikaa todeta paikka/asia vaarattomaksi omassa tahdissaan riittävän etäältä
 • Tee rentoutumisesta ensin mahdollista ja sen jälkeen palkitse siitä
 • Tarkkaile myös oman mielentilan laatua ja oma asentoasi. (Pelkäävällä/jännittyneellä ihmisellä (ja hevosella) on erilainen asento kuin rauhallisella).* 
 • Rauhallinen ja jäntevä ihminen kykenee aistimaan tehokkaammin tilannetta ja ajoittamaan omat pyynnöt hevoselle ymmärettävämmin ja rauhoittavammalla tavalla.
 • Perehdy hevosen ominaiskäyttäytymiseen, johon kuuluu mm. epäilevä suhtautuminen uusiin asioihin ja monet muut valmiustilaa nostavat asiat, joihin voidaan kouluttamalla puuttua.
 • Opettele tutkitsemaan hevosen elekieltä ja käyttäytymistä. 
 • Tunnistatko miten peloton, tyyni hevonen käyttäytyy verrattuna valmiustila koholla olevaan hevoseen? 
 • Kokenut hevostenkouluttaja huomaa pienet vivahde-erot hevosen mielentilassa ja hyödyntää tätä koulutuksessa. Tärkeää on tunnistaa, varsinkin tyyneyden ja valmiustilan välinen alue (viher-kelta), jolloin hevonen pystytään auttamaan takaisin tyyneyteen (vihreä). 

Kuvissa esiintyy Mintin pitkäaikainen oppilas Piia ja ihana 18 v suomenhevostamma Ailion Vire.
Sattumalta Vireellä oli tapahtunut säikähdys ratsatsuskentällä  jokin aika sitten . Pääsimme  juuri  sopivasti tämän kirjoituksen uudelleen julkaisua varten kuvaamaan autenttisesta tilannetta.
Käytimme  siedättämistä, rauhoittumispyyntöä ja vastaehdollistamista koulutustyökaluina tähän. Ne osoittautuivat varsin tehokkaiksi työkaluiksi. Seuraavana päivänä jälleen Vire käyttäytyi itselleen tyypillisellä tavalla. 

Edesmennyt Taisto hevoseni esittää  liukasta liukenemista paikalta.


 • Kouluta/opettele kouluttamaan kaikki tarvittavat pyynnöt hevoselle olosuhteissa, joissa se voi kokea olevansa turvassa (vihreä). Tällöin pyynnöillä on rauhoittava vaikutus lopulta myös haastavimmissa tilanteissa (keltainen) ja hyödyntämällä pyyntöjä voimme ohjata hevosen keskittymistä oleelliseen.
 • Vältä voimankäyttöä, koska se kohottaa valmiustilaa yhä enemmän. 
 • Huomioi, että mitä enemmän hevonen toimii valmiustilassa/jännittyneenä/peloissaan sitä enemmän se vahvistaa pakoreaktiota jatkossa. Hevonen voi olla lopulta yleistyneessä pitkäkestoisessa stressitilassa, joka on terveydelle haitallinen tila.

Tulkitse hevosen käyttäytymistä

Huomioi ominaiskäyttäytyminen
Kyseessä on usein alunperin hevosen ominaispiirre suhtautua kaikkeen uuteen epäilevästi. Tutuissa paikoissa tämä ilmenee hevosen erinomaisena kykynä havaita hyvin pienetkin muutokset: haju-, näkö- tai kuulohavaintojen muuttuminen. Jos hevonen ei saa todettua asian vaarattomuutta, niin epäily jatkuu ja saattaa yleistyä jatkuvaksi pelkotilaksi.
Tämä käyttäytyminen on nähtävissä hevosissa, kun ne näkevät jotain epäilyttävää. Ensin epäillään ja jopa paetaan jonkin matkaa riippuen hevosesta, tämän reaktion jälkeen uteliaisuus voittaa ja normaalisti käyttäytyvä hevonen tutkii tilanteen. Mikäli hevosen kokemushistoriassa on kokemuksia, että jännittäminen saa aikaan jotain hevosen kannalta hankalaa, niin tällöin uteliaisuusvaihe näyttää jäävän pois.

Mikä aiheuttaa säikkymisen?


Välillä tulee vastaan tilanteita, jossa hevosen käyttäytyminen on muuttunut lyhyen ajan sisällä. Hevonen joka aiemmin ei ole säikkynyt alkaakin säikkyä tai muuten käyttäytyä itselleen epätyypillisellä tavalla. Tällöin käyttäytyminen kannattaa ottaa vakavasti ja selvittää kivun tai pelästymisen mahdollisuus. 

Myös pitkäaikaisen käyttäytymisongelman takana saattaa olla kipu, joka on vaivannut hevosta pitkäkestoisesti. Tällöin kipuilmeiden tunnistaminen on ensiarvoisen tärkeää.
Kipua epällessä ensimmäisenä: Varusteiden sopivuus? Hampaat? Jalkojen terveys? Mahan- ja suoliston terveys? Kavioiden terveys? Jokin muu?Hevosen aistit erilaiset kuin ihmisen 


Tutussa paikassa tapahtuneen muutoksen kohdatessaan hevosen valmiustila kohoaa aistihavaintojen vuoksi, joita ihminen ei usein havaitse mm. aistiemme eroavaisuuden vuoksi.
Jos hevonen ei saa aikaa havainnoida kyseessä olevan vaarattoman muutoksen tutussa tilassa, tällöin hevonen jää tarkkailemaan "tuijottamaan" ja jännittämään paikkaa/asiaa pitkäksikin aikaa. Mikäli epäilytilanteessa hevosta kovistellaan kuulolle, niin hevonen luultavimmin yhdistääkin, että juuri paikka/tietyn aistimuksen kokeminen aiheuttaa tämän hankalan tunteen ja sitä täytyy tarkkailla vieläkin tarkemmin tai pysyä kaukana siitä.
Jännittyminen hidastaa pyyntöihin vastaamista

Hevosella laukeaa valmiustilakäyttäytyminen refleksinomaisesti ja tahattomasti. Tämä toiminto peittää alleen muut ärsykkeet (kuten esim. pohkeiden pyynnöt). Tällaisessa tilanteessa normaalisti hyvin reagoiva hevonen on kuuro avuille tai pyyntö lisää valmiustilan voimakkuutta. Hevosen aivot eivät tuolloin pysty vastaanottamaan normaalisti pyyntöjä. Pyyntö voi saada myös aikaiseksi aivan liian suuren reaktion.


Rankaisulla kouluttaminen ei tuota haluttua tulosta

Rankaisu ei koskaan kerro hevoselle vastausta miten sen kuuluisi käyttäytyä. 

Pienimmän pahan periaate

Jos tämä luontainen tapa reagoida muutoksiin tulkitaan virheellisesti kurittomuudeksi, ajaudutaan kierteeseen, jolloin ratsastaja joutuu olemaan hevoselle pelottavampi/vaikeampi kuin itse pelottava kohta. Eli suomeksi sanottuna koulutetaan pakotteilla, rankaisuilla. Tilanne saattaa sen päivän osalta "johtaa ratsastajan voittoon", hetkelliseen tilanteen korjautumiseen. Tämä on hätäratkaisu, mutta jokapäivä käytettynä ei ollenkaan terveellinen vaihtoehto henkisesti eikä fyysisesti ei ihmiselle eikä hevoselle. Kaikki lopulta kärsivät tilanteesta.

Rankaisu on lyhytkestoinen ratkaisu
Se mitä tapahtuu seuraavina päivinä kertoo mitä hevonen on oikeasti oppinut. Jos tuijottelu/ säikkyminen jatkuu, niin haluttua tulosta ei ole saavutettu. Yksi ei-haluttu tila, johon voimme pakotteiden käytöllä päätyä, joka on hyvin lähellä haluttua käyttäytymistä, on sulkeutuneisuus ja opittu avuttomuus. Silloin eläin on todella kovassa stressitilassa, mutta se ei näy ulospäin, muuten kuin normaalin elekielen sammumisena ja reaktioiden hitautena.
Kannattaakin pohtia tarkoin, mikä on koulutuksellisesti tehokkaampi ja pitkäkestoisempi vaihtoehto, joka huomioi hevosen hyvinvoinnin. (Vastaus: siedättäminen, vastaehdollistaminen)Siedättäminen ja vahvisteilla kouluttaminen tuottaa tuloksia


PALKITSE RENTOUTUMISESTA/TYYNEYDESTÄ
Yksi paras ohjenuora, jota ratsastaja voi noudattaa: palkitse hevosta, kun hevonen alkaa rentoutua. Jotta palkinto on palkinto, niin palkitse hevosta hevosen itsensä kannalta arvokkaalla palkinnolla, jota on helppo käyttää tilanteeseen nähden. 
Myötääminen on usein käyttökelpoinen palkinto. Voimme esimerkiksi silittää aina rentoutumisen ensi merkkien ilmaantuessa ohjakädellä, jolloin ohja löystyy
Palkitse halutusta käytöksestä! Kun hevonen on rauhoittunut, niin se reagoi normaalisti niihin apuihin, jotka hevonen osaa.

Pakokäyttäytymisen kohtaaminen

Pakokäyttäytymisen kohdalla ihmisen tulee osata muuttaa omaa toimintaansa. Ja ottaa käyttöönsä työkalut, joilla tilanne saadaan keskeytettyä.
Ennakkoon jokaiselle hevoselle on hyvä kouluttaa pakoreaktion katkaisumerkki tilanteita varten, jolloin pakoreaktio laukeaa suoraan täydessä voimassaan. Itse opetan  rauhallisessa tilanteessa vaiheittain ratsain  yhdenohjan pysäytyksen, jolla tilanne saadaan jatkossa mahdollisimman turvallisesti katkaistua.

Voit opiskella näitä asioita lisää PedaEquestin Mintin ja Annan kursseilla. Tai osallistumalla SRL:n hevosten hyvinvointikiertueen luennoitsijoiden syvennetyille luennoille.

Judylla on hyviä ilman hevosta suoritettavia harjoituksia ja erinomainen silmä ja kyky ohjata ihmisiä hevosten selässä! Mintti puolestaan auttaa kurssiosallistujia  mm. hevosen oppimisen ja mielentilanhavainnoinnin kanssa. Tämän ainutlaatuisen kurssin ensimmäisenä päivänä jokainen pääsee opiskelemaan myös TRE-tekniikkaa, jossa autenttisella tavalla puretaan kehoon varastoitunutta jännitystä ja tätä kykyä voimme hyödyntää jatkossa moneen eri asiaan.
Tämä kurssi kannattaa laittaa kalenteriin! 


Tämän blogin suosituimmat tekstit

Käytännön haasteita vol. 2: ryntäilevä, ohjiin painava hevonen

Olen kohdannut usein hevosia, joiden ongelmana on ohjiin painaminen, kiirehtiminen, ryntääminen ja hätäileminen. Hevoselta ei puutu eteenpäin pyrkimystä, mutta rentous ja tasapaino ovat puutteellisia. 
Ratsastaja joutuu pitelemään hevostaan, jotta hevonen saadaan hallittua. Usein tilanne on se, että hevoselle hankitaan kovempia ja kovempia kuolaimia, jotka aiheuttavat ohjasotteiden rajuudesta riippuen enemmän tai vähemmän kipua hevoselle. Tilanne on kaukana ratsastuksen ihanteista.
Ryntäävä hevonen on jatkuvassa jännittyneisyyden tilassa, joka ei ole hevosen terveyden kannalta suotuisa tilanne, vaikka hevonen voimakeinoja käyttäen saataisiin hallittuakin. Ryntäävän hevosen lihaksisto ei toimi rentona eikä tuolloin hevonen saa kehostaan irti sitä mitä rentona ollessaan saisi. 
Stressi aiheuttaa henkisten ongelmien lisäksi lopulta myös fyysisiä vaivoja mm. mahahaavaa ja ryntäilyn tuloksena syntyvät myös jalkojen vammat kuten jännevammat ja nivelvaivat, kun jännittynyt hevonen ei kuunte…

Istunta ja apujen käyttö teoriaa esteille (George Morris kurssilta)

Istunta:
• Keskieurooppalainen ja Morriksen opettama amerikkalainen tyyli poikkeavat istunnan kannalta: Euroopassa käytetään paljon satulassa istumista (= istumista liikkeen takana) ja Morriksen tyyli perustuu istuntaan liikkeen mukana. Nykypäivänä myös useat eurooppalaiset ratsastajat käyttävät kevyempää istumistyyliä.
• Morriksen tyylissä istuntaa käytetään liikkeen mukana, hyvin harvoin ja harkitusti liikkeen takana. Koskaan ei ratsasteta liikkeen edessä.
• Istunta liikkeen mukana antaa hevoselle vapauden käyttää selkäänsä pyöreämpänä hypyissä.
• Morris painotti, että hevosen selkä on hyvin herkkä, ja ratsastaja ei saa huonolla kehonhallinnallaan tömähdellä hevosen selkään. Hyvä esimerkki on ratsastajan tömähtäminen satulaan pidätteen aikana, tällöin ratsastajan istunta jäykistää hevosen selän.
Morris suosii istuntaa liikkeen mukanaLiikkeen mukana istunta 
= jatkuva etunoja, jonka kulma riippuu askellajista ja tarpeesta.
Tällöin ei istuta pakaroiden päällä, lonkkakulma on suljettu…

Hevosen hyvinvointi ja tunteet kouluttamisen näkökulmasta tarkasteltuna

Tämä kirjoitus on syntynyt käyttäytymiseen perehtyneen eläinlääkäri Tuulia Applebyn luennon inspiroimana. Luentoa seurasi etänä yli 350 kuuntelijaa.  Luento järjestettiin 2.6.2020.
Luennolla käsitellyt taustakysymykset: Mikä saa eläimen käyttäytymään tietyllä tavalla?
Mitä eläimen aivoissa tapahtuu eri tunnetiloissa? Tietoja eläinlääkäri Tuulia ApplebystaSveitsissa opiskellut eläinlääkäriksiEnglannissa jatkokoulutus käyttäytymiseen liittyenSomerolla oma praktiikka: Linkki AB-klinikalle3-4 vuotinen kliininen käyttäytymistiede: käytösongelmien ratkaisu Mitä luennolla käsiteltiin Fyysinen ja psyykkinen tasapaino ja epätasapaino
Fyysinen ja mentaalinen tasapaino, eli homeostaasi, on terveen elimistön tila.   Tilanne, jossa keho ja mieli eivät ole tasapainossa on elimistön stressitila. Homeostaasin toimiessa elimistö palautuu takaisin tasapainoon. Pitkäaikaisessa stressitilassa elimistö ei palaudu tasapainotilaan.
Tunteet
Miten tunteet vaikuttavat käytökseen?Hevosilla (kuten muilla eläimillä…